E-learning predstavuje pre deti moderné vzdelávanie ľahko a bez starostí. Pomáha nie len študentom, ale je užitočným pomocníkom aj pre učiteľov. Predpokladá sa, že väčšina pedagógov i detí má v dnešnej dobe prístup k počítaču či inému zariadeniu, ktoré je možné pripojiť k internetu. Preto sa v tomto článku pokúsime zosumarizovať zaujímavé nástroje, ktoré môžu poslúžiť na efektívne vzdelávanie detí v pohodlí ich domova.

Aké sú benefity e-learningu pre deti?

Medzi jeho hlavné výhody patrí predovšetkým zvýšenie kvality vzdelávania. Moderné technológie sú pre deti atraktívne, preto ich bude online výučba určite baviť. Každé dieťa sa môže vzdelávať podľa jeho vlastného individuálneho tempa. Nemusí čakať na ostatných spolužiakov alebo nestíhať výklad vyučujúceho. E-learning navyše ušetrí náklady pri kopírovaní či tlačení učebných pomôcok a materiálov.

Aké nástroje využívať na komunikáciu?

Dá sa povedať, že už skoro každá škola zabezpečuje pre svojich študentov školské e-maily, vďaka ktorým môžu medzi sebou s pedagógmi komunikovať. Pre školy je dostupná platforma EduPage, kde môžu učitelia priamo nahrávať študijné materiály a úlohy, ktoré im študenti zašlú v uvedenom termíne. K úlohe môžu pridať aj hodnotenie pre študenta, prípadne ho oznámkovať. Ak by chceli byť učitelia iniciatívni a zapojiť sa vizuálne aj audiovizuálne, je pre nich k dispozícii program Microsoft Teams – ako súčasť balíka Office 365. Umožňuje nastaviť termín virtuálneho stretnutia a taktiež uskutočniť videohovory s možnosťou zdieľania obrazovky. Postup je veľmi jednoduchý. Učiteľ naplánuje stretnutie so svojimi žiakmi a následne im zašle url odkaz, pomocou ktorého sa budú môcť pripojiť.

Kde môžu deti hľadať materiály?

Internet ponúka pre deti množstvo zaujímavého edukatívneho obsahu, ktorý je voľne dostupný. Ako príklad môžeme uviesť kanál YouTube, na ktorom nájdu deti videá z rôznych okruhov ako dejepis, literatúra, prírodopis či vysvetlenie matematického učiva. Pre deti, ktoré majú radi slovenský jazyk a chcú si vycibriť svoj pravopis, je k dispozícii portál slovencina.eu. Nájdu tu rôzne online diktáty a testy, kde si môžu precvičiť a zdokonaliť svoje znalosti. Ďalšími portálmi, ktoré sú veľmi dobrým pomocníkom na zaháňanie nudy pre deti, je napríklad oskole.sk alebo bezkriedy.sk. Žiaci tu nájdu veľmi pekne spracované odborné učebné materiály a iné školské pomôcky. V e-learningu neexistujú žiadne papierové zošity. Deti sa môžu naučiť využívať na písanie poznámok textové editory či Google dokumenty. Veľmi jednoducho budú vedieť vytvoriť rôzne prezentácie, dokumenty či tabuľky, ktoré môžu medzi sebou zdieľať.

Zdroj: E-learnmedia