Podnikatelia na celom svete vyhľadajú informácie, ktoré by im ukázali dôležité údaje, napríklad týkajúce sa toho, kto sú návštevníci ich webových stránok alebo zákazníci. Tieto údaje prichádzajú z viacerých miest, z ktorých nie všetky sú vždy zastihnuteľné. Preto treba poznať spôsob ako sa dostať k takýmto informáciám.

Google Adwords vám dáva možnosť využívať mnoho cielených funkcií zameraných na vyhľadávanie, zobrazovanie, znovu-cielené kampane, napríklad podľa demografie, geografie, reklamného rozvrhu a iných. Tieto funkcie môžu by využité tromi rôznymi spôsobmi, to z nich robí niečo výnimočné.

  1. aktuálny cieľ pre vaše kampane – Môžete spustiť svoje kampane vo vyhľadávacej sieti, ktoré budú cielené na na bývalých návštevníkov nastavené na určité miesto a čas, napr. iba štát Slovensko od 16:00 do 20:00.
  1. cieľ a možnosť upraviť cenové ponuky podľa cieľa – V prípade spustenia cielenia obsahovej kampane len na Slovensko, viete ďalej cieliť kampaň len na nejaké mesto s nižšou cenovou ponukou zamerané len na určité pohlavie alebo ľudí podľa nákupných úmyslov (SEM).
  1. dátový filter podľa funkcie cielenia, so schopnosťou upravovať cenové ponuky – viete rozbehnúť kampane vo vyhľadávacej sieti ako pre Nitru, rovnako aj pre Bratislavu Trnavu ako „Len cieľovú ponuku“ (bid only).

Dá sa poveď, že posledný bod je aj najdôležitejší. Nastavenie cieľa na „Len cieľová ponuke“ vám dovoľuje  filtrovať údaje o vašom publiku, a tak lepšie viete pochopiť, ako sa darí zvolenému segmentu v porovnaní s iným.

Aké dáta viete zozbierať v Google AdWords?

Vyhľadávacia sieť ale aj Obsahová sieť Google (Google Search and Google Display Network)  vám umožňujú získať a analyzovať určité údaje o lokalizácií, geografii a znovu-cielenom publiku. Obsahová sieť Google vám naviac dovoľuje pozrieť sa na informácie týkajúce sa veku, pohlavia, záujmov alebo umiestnenia.

Chopte sa zmien
Vieme, že tieto vymoženosti sú viac menej pre pokročilých online marketérov, ale keď si raz stanovíte ciel, filtre a potrebné údaje na získanie, tým bude jednoduchšia práca so zberom dát. Pochopíte svoje publikum a budete vedieť lepšie smerovať svoje ponuky. Nakoniec sa dostanete k vysnívanému rastu cieľového publika.