Je 21. storočie a technológie napredujú stále viac a viac. Čo sa týka zdravotníctva, tam tiež. Je mnoho aplikácií, prístrojov, ktoré nám uľahčujú život, ale taktiež aj pomáhajú zdravotne. Jedna z týchto spoločností, DeepMind, vytvorila v spolupráci s vládou USA a starostlivosťou o veteránov umelú inteligenciu, ktorá vie predpovedať pravdepodobnosť zlyhania obličiek do 48 hodín vopred.

Algoritmus je úspešný v 9 z 10 prípadov pacientov s horším zdravotným stavom. Taktiež k tomuto ponúkajú aj mobilnú aplikáciu Streams, pomocou ktorej môžu doktori preskúmať konkrétne prípady do 15 minút.

Zaujímavosťou je, že s použitím tejto aplikácie bolo prehliadnutých len 3,3% prípadov zlyhania obličiek namiesto 12,4% bez aplikácie. Spoločnosť DeepMind dúfa, že aplikovaním tejto služby pomôže zachraňovať životy a posunúť zdravotníctvo vpred.
Vďaka tomuto systému taktiež plánujú boj proti ďalším ochoreniam.

Zdroj : Aktuality.sk