Voľba vhodnej typografie môže dopomôcť k zníženiu odchodov návštevníkov zo stránky a zvýšeniu času stráveného na stránke. Verte, ale použitie fontu pri webových stránkach je rozdielne ako pri tlačenej forme. Na weboch sa zvykne používať bezpatkové písmo, hlavne kvôli jeho dobrej čitateľnosti. Vaše stránky v prvom rade slúžia na poskytovanie informácií o produktoch a službách. Najlepší spôsob ako tieto informácie prezentovať je použitie správneho textu a vhodnej typografie, ktorá zahŕňa najmä dobrú čitateľnosť, škálovateľnosť a znakovú sadu.