Nie každý vynikal na základnej škole a dostával samé jednotky z diktátov. Preto je vhodné si vždy spraviť koncept, napríklad vo Worde alebo v inom textovom dokumente, kde je aktívna funkcia kontroly jazyka/pravopisu. Snažte sa, aby bol obsah stránok vždy gramaticky správne napísaný. Stačí si predstaviť návštevníka na vašej stránke, ktorý sa pohoršuje nad banálnymi chybami. Takto elegantne sa tomu dá predísť.