Určite nechcete, aby si návštevníci po vstupe na vašu stránku pomysleli, že ste s podnikaním nadobro skončili len kvôli zastaranému obsahu. V konečnom dôsledku to určite bude mať efekt na vaše podnikanie. Myslite na to, že vaše stránky sú odrazom vášho podnikania. Aktívne sa podielajte na vytváraní nového obsahu a dbajte na to, aby stránky ukazovali aktuálne informácie.