Ľahko rozoznáte dobrú či zlú stránku. Zlá stránka má v obsahu len akýsi online katalóg, no dobrá stránka obsahuje informácie ako sú články, rady, recenzie a iné. Tieto informácie pomáhajú užívateľovi dostať sa k relevantným informáciám a v lepšom prípade ovplyvniť jeho nákupné správanie. Všetko záleží len na vás, stačí urobiť  správny dojem a tým si získate zákazníka, ktorý sa bude opätovne vracať na vašu stránku.