V tomto článku si povieme o automatizácii PPC kampaní v AdWordse a ukážeme si príklady využitia target ROAS pri produktových kampaniach v BlueWinstone. Tento rok dáva Google veľkú váhu na automatizáciu a na bidding strategy type targetROAS, kde berie do úvahy viacero zdrojov dát.
S automatizáciou veľmi úzko súvisí aj téma umelej inteligencie – AI. Na základe algoritmov pomáha AI pri optimalizácii kampaní v AdWordse. Systém pri automatizovanej stratégii upravuje cenu za preklik na základe stoviek faktorov v jedinom momente. Do výslednej ceny za preklik vstupuje napríklad správanie užívateľa a pravdepodobnosť, či by si daný produkt kúpil, samozrejme za podmienok nastavených v rámci vybranej stratégie ponúkania cien.
AdWords postupne rozširuje implementáciu automatizácie. Napríklad AdWords Smart Bidding upravuje cenové ponuky v reálnom čase a berie do úvahy 70 miliónov unikátnych premenných pre každú jednu aukciu, čo by pre PPC špecialistu nebolo reálne.
Najdôležitejším bodom pre AI v AdWordse je dostatok dát. Preto je veľmi dôležité dobre nastaviť kampane na začiatku.Cieľom je, aby kampane získavali dostatok relevantných dát pre automatickú optimalizáciu.

Najbežnejšie automatizované stratégie ponúkania cien

1. Vylepšená CPC (eCPC)

Ide o cenovú stratégiu, ktorá je pre nastavenie najjednoduchšia. Sú tu len dve podmienky a to, aby bolo v AdWords účte nastavené meranie konverzií a vybrať stratégiu vylepšej ceny za preklik. AdWords môže tak zvýšiť cenovú ponuku pri aukcii o 30%, prípadne znížiť o 100%. Algoritmy AdWordsu berú do úvahy pravdepodobnosť, že užívateľ dosiahne konverziu a na základe toho môžu navýšiť cenu za preklik.
Odporúča sa zapnúť túto stratégiu pri každej kampani, kde sa sledujú a merajú konverzie. Pri dlhodobej využívaní tejto stratégie sa dá dosahovať lepší výkon kľúčových slov, napríklad vo voľnej zhode. Samozrejme, pri automatizovaných stratégiách vždy platí, že čím viac dát (impresií, preklikov) je v kampaní, tým lepšie sa vie AI rozhodovať a teda sú lepšie výsledky.

2. Cielenie kampane na Target CPA

Ide o cenovú stratégiu, kde sa sleduje cena za akvizíciu (CPA). Táto automatizovaná cenová stratégia ponúkania cien cieli na čo najväčšie množstvo konverzií pri zadanej maximálnej cene za konverziu, čo môže byť napríklad marža produktu. Na zapnutie tejto kampane AdWords vyžaduje, aby bolo v kampani aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií môže byť ešte stále dosť nízko, aby kampaň korektne fungovala a preto sa odporúča aspoň 50 – 70 konverzií v danej kampani za posledných 30 dní, ideálne aby tie konverzie už boli za želanú CPA. Aby systém fungoval čo najlepšie, malo by byť nastavenie kampane za posledné obdobie rovnaké, teda nemal by sa meniť rozpočet, cielenie a podobne.
Ak nastavenie kampane funguje tak ako má a chceme zefektívniť kampaň, môžeme postupne znižovať CPA, prípadne postupne navyšovať denný rozpočet, aby sme dosiahli čo najviac konverzií za určenú CPA.
3. Návratnosť výdavkov na reklamu ROAS
Cieľom tejto stratégie je maximalizovať výnos z reklamy tak, aby sa zachoval určený pomer nákladov a výnosov. Táto stratégia sa hodí pre eshopy, kde každá konverzia môže mať inú hodnotu a určenie jednotnej CPA nie je možné. Tu sa odporúča postup, aby v jednej kampani boli produkty s rovnakou maržou a teda sa dá určiť požadovaný pomer nákladov a výnosov. Napríklad v prípade marže 20% je ROAS 5. Teda každé investované 1 € musí priniesť 5 – násobný obrat. Ak prinesie menej, je to strata.
Stratégia cielenia na ROAS vyžaduje meranie konverzií a dosiahnuť aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií je však pomerne nízky a preto sa odporúča zapnúť túto stratégiu až vtedy keď ke k dispozícii viac dát – zapínať pri minimálne 100 konverziách za posledných 30 dní, optimálne pri 300 – 500 konverziách za posledných 30 dní v danej kampani. Samozrejme podmienkou je nemeniť nastavenia kampane a aby kampaň mala konzistentný výkon za posledných 30 dní.

Význam využitia ROAS pri produktových kampaniach

  •  Plne automatizovaný bidding pre kampane s množstvom reklamných skupín,
  • Každá reklamná skupina môže mať 10tky kľúčových slov, ktoré sa nedajú fyzicky zvládnuť optimalizovať,
  • Vďaka Target ROAS – Smart bidding od AdWords sa budú vaše reklamy, reklamné skupiny, či kľúčové slová manažovať na základe návratnosti investícií na reklamu a porovnávať teda s vašim dosiahnutým obratom, resp. Ziskom vďaka maržovosti

Automatizácia tvorby produktových reklám
Vo svete sa to nazýva troška nesprávne a to “Dynamic Text Ads”. My v BlueWinston-e to voláme od samého začiatku ako “Product Text Ads”, pretože DSA (Dynamic Search Ads) sú len jedným z 5 typov kampaní, pomocou ktorých viete cez nástroj www.BlueWinston.com plne automatizovať tvorbu vaších “Product Text Ads”.
Vieme tvoriť týchto 5 typov reklám pre zabezpečenie maximálneho pokrytia reklám na vaše produkty:

  • Product text ads – viac tu
  • Product – Group text ads – viac tu
  • DSA-P (Dynamic Search ads for Products) – viac tu
  • BPT (Brand Product type ads)
  • Luigi’s (Humans Search based ads) – viac tu

Všetkých týchto 5 typov kampaní viete plne pripraviť a automatizovať za pár minút pre váš e-shop. Bude vám stačiť k tomu iba štandardný XML product data feed, ktorý určite poznáte každý z vás. Ak nie, tak nás neváhajte osloviť cez support@bluewinston.com.

Automatizácia tvorby a zároveň manažmentu produktových kampaní

V nástroji BlueWinston.com dnes už plne funguje tzv. Funkcia “SET & LET IT BE”. V rámci nastavenia bidding strategy type máte na výber všetky štandardné typy inzerovania z prostredia Google AdWords, no využívanie Smart Biddingu je podmienené počtom aspoň 15 konverzíí za posledných 30 dní v danej kampani.
Preto sme vyvinuli funkcionalitu, ktorá za vás sleduje výkon kampane(í) a v momente, kedy môže daná kampaň prejst do Smart Biddingu ju automaticky prepne! Úspešne sa nám takto podarilo plne zautomatizovať dodnes vyše 1200 kampaní v účtoch našich klientov, kde % miery konverzie sa niekoľko násobne zvýšilo pričom CPA (Cost Per Acquisition) drasticky klesla.
Pre produktové kampane si môžete nastaviť napríklad stratégiu zamerania na prekliky a rozšírenú CPC. Túto základnú stratégiu môžete využívať kým budete mať dostatok konverzií pre spustenie smart biddingu s názvom ROAS v AdWords účte, teda odporúča sa od 15 konverzií za posledných 30 dní.

Target ROAS a automatizácia v Google AdWords, nastavenie SMartBidding

Nemám dostatok konverzií! Ako mám optimalizovať?
V aplikácii BlueWinston sme mysleli aj na toto obdobie. Na obdobie kým nemôže byť spustený plný AI smart bidding ROAS v AdWordse, môžete si nastaviť v BueWinstone a využívať cielenie na maxCPA. Táto hodnota sa dynamicky vypočítava z ceny každého produktu.
Tu môžeme vidieť konkrétny príklad, ako sa vypočíta maxCPA produktu z konkrétnej ceny produktu:

Target ROAS a automatizácia v Google AdWords, obrazovka s nastaveniami
Target ROAS a automatizácia v Google AdWords, cena produktu

V BlueWinstone môžete aj využívať Automated Google Scripts, kde sa tiež používa maxCPA. Napríklad si môžete nastaviť tieto automatické pravidlá pre kľúčové slová:
This rule will exclude all keywords and set them as negative keywords if they have Spent more than  1.20  maxCPA and have NO Conversions
This rule will exclude all search terms and set them as negative keywords if they have Spent more than  0.40 maxCPA and have NO Conversions.
Pre produktové kampane odporúčame používať aj naše automatické pravidlá, ktoré sledujú okrem ROASu aj ďalšie metriky – Quality score, Low impression share, low CTR a High Bounce Rate.