Project Description

Pureco.sk

Kto je Pureco.sk?

Pureco je spoločnosť, ktorá poskytuje svojim klientom nadštandardné služby v oblasti čistenia odpadových vôd, zachytávania a využitia dažďových vôd.

Logo

inžiniersko-dodávateľská firma dodávajúca moderné európske technológie, ktoré svojou kvalitou prevyšujú súčasné ekologické štandardy a spĺňajú prísne limity a požiadavky európskych noriem.

Samozrejmosťou je pri nich spolupráca a technické poradenstvo pri projektovaní a spracovaní štúdií s cieľom poskytnúť investorom a projektantom optimálne, ekonomické a environmentálne riešenie. Okrem technickej prípravy a dodávky ponúkaných technológií zabezpečujú montáž, servis a údržba nimi dodávaných zariadení.

Navštívte Pureco.sk

Čo sme pre nich vytvorili?

Úvodné menu s Homepage

Na homepage si môžete všimnúť intuitívne menu, v ktorom sa dokážete ľahko orientovať, či si chcete pozrieť prehľad produktov, referencie, galériu alebo aktivity, ktorých sa Pureco zúčastnilo.

Konkrétny produkt

Po výbere konkrétnej kategórie produktu vás čaká informatívna podstránka s fotografiami konkrétnych produktov, na ktorej sa dozviete všetky potrebné informácie pre správny výber. Ak by ste si však stále neboli istí, na spodku stránky sa vždy nachádza kontaktný formulár.

Konkrétny produkt

Podstránka s referenciami

Referencie sú pre každého potencionálneho zákazníka dôležité pri výbere spoločnosti, s ktorou by chcel ďalej spolupracovať. Preto aj Pureco ponúka bohatý zoznam projektov, ktorými si môžete priblížiť ich prácu.

Podstránka s referenciami

Prehľad aktivít

Pureco sa zúčastňuje mnohých konferencií, veľtrhov a prednášok na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Tieto aktivity bohato podporujú rozvoj zamestnancov, ale aj firmy ako celku.

Prehľad aktivít

Zaujali vás naše projekty? Hľadáte aj vy niečo podobné?

Kontaktujte nás