Project Description

NDSAS

Kto je NDSAS?

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vznikla v roku 2005, pričom jej 100 % akcionárom je štát. V súčasnosti pôsobí po celom Slovensku a zamestnáva viac ako 1900 zamestnancov. Medzi hlavné úlohy NDSAS patrí predovšetkým príprava a výstavba diaľnic, ich správa a údržba, a v neposlednom rade ich spoplatňovanie.

Čiernobiele logo NDSAS
0
taskov
0
moduly
Navštívte NDSAS.sk

Čo sme pre nich vytvorili?

Dizajn homepage

Dizajn homepage je navrhnutý tak, aby pôsobil čo najprehľadnejšie. Obsahuje informácie o výstavbe diaľnic, medzi ktorými sa užívateľ môže preklikávať šípkou, mapu s aktuálnymi dopravnými informáciami a textbox s možnosťou rýchleho privolania diaľničnej patroly.

Možnosť privolania diaľničnej patroly

Užívateľ sa môže rovnako preklikávať medzi aktualitami a dokonca priamo zaplatiť elektronickú diaľničnú známku alebo elektronické mýto v časti Spoplatnenie.

Možnosť zakúpenia e-známky a mýta

V spodnej časti homepage sú stručne priblížené aplikácie ViaRest a Pomoc na diaľnici, a v prípade akýchkoľvek otázok môžu užívatelia v sekcii Pomoc a podpora využiť kontaktný formulár.

Kontaktný formulár a často kladené otázky

SEO optimalizácia

Cieľom SEO optimalizácie bolo dostať webovú stránku NDSAS na prvé priečky v organickom, resp. neplatenom výsledku vyhľadávania na vybrané kľúčové slová, ktoré budú prinášať najvyššiu konverziu.

NDSAS vo vyhľadávaní na Google

CMS riešenie podľa požiadaviek klienta

Toto riešenie zahŕňa vytváranie podstránok a blogových článkov (vkladanie textu, grafických blokov, obrázkov videí, shortcodes a html blokov), a taktiež sem patrí správa používateľov a priraďovanie práv. Ďalšími dôležitými bodmi sú zaznamenávanie aktivít privilegovaných užívateľov v administrácii, funkcia na pohodlné publikovanie dokumentov do časti povinné zverejňovanie, kalendár udalostí a história verzií podstránok s možnosťou vrátiť sa do predošlej verzie. Slovenská a anglická verzia systému disponuje možnosťou vytvorenia rôzneho obsahu pre oba jazyky.

Menu builder pre hlavné menu aj footer menu

Hlavné menu v pravej hornej časti stránky obsahuje hlavné kategórie stránky. Užívateľ sa po ich rozkliknutí dozvie o stavbách, ktoré sú vo výstavbe, v príprave a v prevádzke. Užívateľ v hlavnom menu nájde aj zoznam poskytovaných služieb, informácie o spoplatnení, rovnako tak aj informácie o spoločnosti a právne informácie. Posledným bodom v menu je pomoc a podpora, kde sa nachádzajú odpovede na rôzne otázky a dôležité kontakty.

Hlavné menu

Footer menu v spodnej časti stránky predstavuje podrobnejšie rozobraté hlavné menu, pričom v ľavom dolnom rohu sa nachádza možnosť zmeny jazyka. Takýto menu builder môže byť pre niektorých užívateľov prehľadnejší.

Footer menu

Builder pre vytváranie vlastných formulárov

Builder pre vytváranie vlastných formulárov na web, ktoré sa následne dajú nasadiť do podstránok. Užívateľ má možnosť exportovať formuláre aj do CSV súborov.

Príklad vlastného formulára

Newsletter

Na zasielanie newslettera záujemcom je prepojené so službou EcoMail. Ide o komplexný nástroj, ktorý sa využíva na vytváranie a spoľahlivé odosielanie newslettera.

Homepage stránky ecomail.cz

Mapy

Nášmu klientovi sme umožnili integrovať mapy prostredníctvom React JS s prepojením na NDSAS API. Takéto mapy obsahujú aktuálne informácie o situácii na konkrétnych diaľniciach.

Mapa diaľnic s aktuálnou dopravnou situáciou

Kontrastná verzia webu

Kontrastná verzia webu zabezpečuje podporu predovšetkým pre nevidiacich a zdravotne ťažko postihnutých užívateľov, ktorým to uľahčí používanie webovej stránky NDSAS.

Import contentu z pôvodného webu z SQL a CSV súborov

Importovať obsah z pôvodného webu je možné ako z programátorského jazyka SQL, tak aj z textového súboru CSV, ktorý umožňuje ukladanie obsahu vo formáte tabuliek.

Media gallery

Ide o funkcionalitu na nahrávanie obrázkov, dokumentov a videí s možnosťou usporiadania ich do priečinkov, a následným jednoduchým nahraním do obsahových stránok.

Aplikácia – nadrozmerná preprava

Aplikácia slúži pre posúdenie nadrozmernej prepravy. Žiadateľ si zadá trasu jednoducho cez webovú aplikáciu pomocou integrovanej mapy. Následne prebieha proces posúdenia kompetentnými osobami a vyjadrenia sa ďalej odosielajú do emailových schránok žiadateľov.

Nadrozmerná preprava

Nadrozmernú prepravu môžeme rozdeliť do dvoch častí. Frontend predstavuje web pre žiadateľov o povolenie a backend predstavuje administračné rozhranie pre schvaľovanie žiadostí.

Frontend

Frontend zahŕňa všetko od registrácie zákazníka cez prihlásenie až po obnovenie zabudnutého hesla. Nachádza sa tu aj formulár pre zadávanie žiadosti pre nadrozmernú prepravu s údajmi o žiadateľovi, kontaktnej osobe a prepravcovi, s informáciami o dátumoch prepravy, type nákladu a detailami o súprave vozidiel. Užívateľ tu tiež nájde mapu s križovatkami pre zadanie konkrétnej trasy prepravy s textovým zoznamom jednotlivých úsekov trasy. Zasielanie žiadostí a vyjadrení je formou e-mailu, pričom je možné využiť dve jazykové verzie: slovenskú a anglickú.

Backend

Správu administrátorov, ich rolí a oprávnení (správcov, mostárov, schvaľovateľov) predstavuje backend. Okrem správy administrácie sem patria aj správy žiadateľov, cestných úsekov, sekcií, smerov a ťahov, ďalej správy stredísk NDS, prednastavených textov pre formuláre a správu žiadostí, ich posúdenie, vyjadrenie a schválenie. Táto sekcia umožňuje export zoznamov žiadostí do Excelu a archiváciu starých žiadostí. Pre žiadosti zadané v angličtine je posúdenie vystavené ako v angličtine, tak aj v slovenčine. Zasielanie vyjadrení je vo formáte pdf a zasiela sa na e-mail všetkým zúčastneným.

Zaujali vás naše projekty? Hľadáte aj vy niečo podobné?

Kontaktujte nás