Project Description

Hipkins

Kto je Hipkins?

Spoločnosť HIPKINS pôsobí na česko-slovenskom trhu s kvalitným taktickým a vojenským oblečením. Ako spoľahlivý partner outdoor a army vybavenia, ponúkajú sortiment renomovaných značiek od oblečenia, vybavenia až po doplnky. Pýšiť sa môžu ponukou kvality disponibilnej každému potenciálnemu zákazníkovi, ako aj konkurencieschopnými cenami.

0
CMR taskov
0
špeciálne moduly
Navštívte Hipkins

Čo sme pre nich vytvorili?

Homepage

Domovská stránka Hipkins zachováva svoj prevažný informačný charakter, kedy má zákazník možnosť prostredníctvom uvedených zliav, či noviniek nahliadnuť do ponuky produktov cez CTA buttons. Táto dominantná časť homepage je dotvorená minimalistickou lištou a možnosťou vyhľadávania tovaru.

Homepage Hipkins

Upgrade Prestashopu

V rámci zmeny e-shopu Hipkins sme sa na základe želania klienta pozreli na obidve pôsobiace dištancie, a teda aj na slovenskú, aj českú verziu, ktoré majú spoločný repozitár. To znamená, že kódy a dáta ukladajú a spravujú na to isté úložisko. Pre obe domény sme vykonali upgrade Prestashopu z verzie 1.6 na verziu 8.1, na ktorú sme preniesli všetky dáta z pôvodnej, pričom sa pri prenose produktov dbalo na zachovanie SEO a databázového zariadenia. Aktualizácia neprebehla štýlom všetkých modulov, totižto po dohode s klientom sme sa určité modely rozhodli ponechať, prípadne sa pre ne našla alternatíva, ktorá sa implementovala na novú verziu.

Účtovný systém

Hipkins sme s cieľom správneho a efektívneho fungovania účtovníctva napojili na komplexný, moderný účtovný systém Oberon. Daný systém zabezpečuje rôzne organizačné nutnosti ako napríklad pokladnicu prepojenú so skladom či skladovú evidenciu, ku ktorej sme pre tento systém pridali dodávateľský súbor.

Funkcionality

Vzhľadom na to, že Hipkins si nevybral šablónu na mieru, ale pôvodne si zvolil jej zakúpenú verziu, museli sme brať ohľad na to, že niektoré funkcionality potrebné pre moderný e-shop neobsahovala. Práve tie sme však následne naviac vložili. Išlo o zobrazovanie dostupných variant na product page, párovanie skupín produktov, uvedenia termínu doručenia na základe jeho dostupnosti v internom/externom sklade, či implementovania blogu na stránku.

Funkcionality Hipkins

Zaujali vás naše projekty? Hľadáte aj vy niečo podobné?

Kontaktujte nás