Project Description

eKurzy.Statistics.sk

Kto je Štatistický úrad?

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Štatistický úrad zodpovedá za jej rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky a k jeho špecifickým činnostiam patrí príprava spracovania a spracovanie výsledkov volieb, sčítanie obyvateľov, domov a bytov a správa registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Logo ŠÚSR
0
Počet špeciálnych modulov
0
Počet odpracovaných hodín
Navštívte ekurzy.statistics.sk

Čo sme pre nich vytvorili?

E-learning platforma

Pre Štatistický úrad SR sme vytvorili platformu eKurzy.Statistics.sk, ktorá predstavuje aplikáciu na administratívu a organizáciu výučby v rámci e-vzdelávania. Ide o platformu LMS (Learning management system), ktorá slúži na preškolenie zamestnancov v rámci Štatistického úradu Slovenskej republiky. Táto platforma slúži aj na všetky typy volieb na Slovensku a užívateľ sa do nej prihlasuje cez štandardizovaný aplikačný protokol LDAP s pripojenim na Microsoft Active Directory.

Na tvorbu takýchto elektronických kurzov sme využili softvérový balík Moodle, ktorý sa využíva na tvorbu výučbových systémov a elektronických kurzov na internete. Systém Moodle je poskytovaný ako open source softvér pod verejnou licenciou GNU.

Úvodná stránka Moodle