V spolupráci s porovnávačom cien Pricemania.sk sme v priebehu februára a marca 2018 realizovali prieskum pre náš nástroj BlueWinston.com. Zaujímalo nás, ako eshopy inzerujú v Google a či využívajú aj produktové kampane.
Išlo o prieskum, kde boli otázky, či eshopy (majitelia eshopov, marketéri) inzerujú na konkrétne produkty v Google vyhľadávaní, či automatizujú PPC kampane, či využívajú pre produkty aj ďalšie formy inzercie cez Google a čo je pre nich dôležité pri PPC kampaniach. 
Pricemania.sk zo zapojených užívateľov vylosovala výhercu a ňou je pani z eshopu Digitall.sk – vyhrala nový mobil od značky Lenovo.
Prinášame vám otázky a k nim odpovede:

1. Inzerujete v sieti Google Adwords?
Zistili sme, že 73% eshopov inzeruje cez Google AdWords. Ide o všeobecné čísla za SK/ČR ecommerce, v jednotlivých segmentoch sa to môže líšiť. Dôvody prečo časť eshopov (27%) neinzeruje v Google AdWords sme nezisťovali, ale z našich skúseností je to často kombinácia konkurencie a nízkej konverzie na eshope, manuálna tvorba kampaní a nedostatočná optimalizácia kampaní.

2. Spravujete si reklamy sami alebo Vám ich tvorí a manažuje agentúra?

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? koláčový graf

Pre správu kampaní cez reklamnú agentúru sa rozhodlo 28% eshopov. Pre rozdelenie kampaní na internú správu a správu cez agentúru sa rozhodlo 8% eshopov. Pri menších eshopoch pomerne časté, že si marketing riešia úplne sami.

3. Aké reklamy využívate v sieti Google Adwords pre Váš e-shop?

 • Textové reklamy v Google Search (vyhľadávanie)
 • Banner reklamy v Google Display (obrázkové reklamy)
 • Youtube reklamy (video reklamy)
 • Mobilné reklamy (reklamy v mobilných aplikáciách)

Z prieskumu vyplynulo, že najčastejšie eshopy využívajú textovú inzerciu v Google, následne sú to bannery, youtube reklamy a mobilné reklamy. Ide o aktuálny stav vo februári a marci 2018 na Slovensku, čo sa môže v najbližších mesiacoch zmeniť, napríklad v prospech Google nákupov, Youtube a mobilnej reklamy.

4. Ak inzerujete v Google vyhľadávaní (textové reklamy), na čo konkrétne inzerujete? 

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? graf

Zisťovali sme, či eshopy inzerujú na svoj brand (názov eshopu) alebo aj na kategórie v eshope a konkrétne produkty. Najvyššie číslo vyšlo pre inzerciu na konkrétne produkty, tu si však treba uvedomiť, že môže byť veľmi rozdielny počet produktov, ktoré eshopy inzerujú. Niektoré eshopy môžu inzerovať desiatky najvýkonnejších produktov, iné eshopy môžu inzerovať cez Google aj tisícky a desaťtisíce produktov. Čím viac produktov eshop inzeruje, tým viac je potrebná automatizácia. Dá sa samozrejme automatizácia použiť aj na inzerciu na kategórie (názov kategórie + URL), ktorých môže mať eshop niekedy aj desiatky či stovky.

5. Predpokladáme, že sledujete výkonnosť Vašich PPC kampaní. Ktorá z týchto metrík je pre Vás najdôležitejšia?

 • 38,9% – počet objednávok
 • 30,6% – pomer nákladov na obrate (PNO)
 • 27,8% – cena za objednávku (CPA)
 •   2,7% – bez odpovede

Pri PPC kampaniach najčastejšie majitelia eshopov a marketéri sledujú počet objednávok a následne pomer nákladov na obrate. Sledovanie konkrétnych nákladov za jednu akvizíciu je až na treťom mieste, čo sa však môže časom zlepšovať.

 6. Inzerujete v sieti Google AdWords na konkrétne produkty?

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? výsledky preiskumu v grafe

Pre nás trošku prekvapujúce. Na konkrétne produkty inzeruje cez Google AdWords 73% eshopov. Veľa však závisí od množstva inzerovaných produktov – pri väčšom množstve produktov sa tento typ inzercie dá manuálne len ťažko zvládať, teda pokiaľ eshop chce inzerovať stovky alebo tisícky produktov. V prípade väčšieho množstva produktov je výhodnejšie využiť špecializovanú aplikáciu pre zautomatizovanie inzercie na konkrétne produkty. Pomer automatizovane a manuálne tvorenej inzercie vidíme v ďalšej otázke.

7. Ak tvoríte produktové kampane, tak akým štýlom?

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? výsledky prieskumu

Produktové kampane je možné tvoriť manuálne, postupne na vybrané produkty. Tento spôsob môže byť časovo a finančne náročný. Z prieskumu vyplynulo, že 25% eshopov už využíva externé nástroje, ktoré pomáhajú plne automatizovať tvorbu produktových reklám pre Google.

 8. Ak už automatizujete produktové kampane pre Google, aký nástroj používate?

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? stĺpcový graf

Na slovensko – českom trhu zatiaľ vysoko prevláda manuálna tvorba produktových kampaní iba cez AdWords, pričom špecializované aplikácie to vedia výrazne zefektívniť. Medzi najrozšírenejšie patria BlueWinston, Adboost, PPC bee a PPC hit.

9. Viete o tom, že produktová inzercia si vyžaduje menšie náklady?

 • 51% – áno
 • 47% – nie

Inzercia na konkrétne produkty prináša v porovnaní s brandovými PPC kampaniami niekoľko výrazných výhod – nižšia konkurencia, nižšia cena za preklik, vyššia miera konverzie, nižší bounce rate, lepšie skóre kvality a podobne. O týchto výhodách vie približne 51% eshopov.

10. Viete o tom, že produktová inzercia môže tvoriť oveľa vyššie % konverzie, čiže tzv. nižší náklad na konverziu?

 • 55% – áno
 • 43% – nie

Ak sa užívateľ dostane na presný produkt na eshope, ktorý hľadá, je vyššia pravdepodobnosť, že si ho aj kúpi. Teda ide o vyššiu mieru konverzie. Zároveň platí, že produktové kampane majú aj nižšiu cenu za preklik a teda výsledná cena za konverziu je nižšia.

11. Viete o tom, že sa dajú tvoriť plne automatizované kampane na Vaše produkty v e-shope?

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane? koláčový graf

57% eshopov a marketérov vie, že sa dajú vytvárať plne automatizované produktové kampane pre produkty na eshope. Zároveň však eshopy tieto špecializované nástroje príliš nevyužívajú. Dôvody môžu byť rôzne – od vysokej ceny nástroja až po zložité prvotné nastavenie. Treba preto hľadať nástroj, ktorý sa vyslovene špecializuje na produktové kampane a je aj cenovo dostupný pre slovenský trh. 41% eshopov zatiaľ nevie o možnej automatizácii produktovej inzercie pre Google vyhľadávanie.

12. Myslíte si, že je dôležité, aby ste mali produktovú inzerciu v Google?

 • 86% – áno, prináša to špecifickú skupinu užívateľov, ktorí hľadajú konkrétny produkt.
 • 12% – nemyslím si, že je to podstatné. Stačí inzercia na brand a kategórie produktov.

Posledná otázka, dve jednoduché odpovede. Z produktových kampaní prichádza špecifická skupina užívateľov, ktorí hľadajú konkrétny produkt. Toto považuje za dôležité 86% eshopov a v 12% eshopov to zatiaľ nevníma ako dôležité a spolieha sa na inzerciu na brand a na kategórie produktov.

 Automatizujte produktovú inzerciu cez BlueWinston.com

Prieskum: Ako eshopy využívajú produktové kampane?, výsledky Google vyhľadávania