Každý rok nám prináša nejaké zmeny a tento rok na to doplatili správcovia eshopov, ktorým pribudla nová povinnosť. Všetko má na svedomí európska legislatíva, tak sa poďme pozrieť, čo si pre vás pripravila.
Ako správni prevádzkovatelia určite viete, čo vo všeobecnosti musí byť zverejnené na stránke eshopu. Ide o nasledovné údaje:

  • reklamačný poriadok,
  • obchodné podmienky,
  • možnosť odstúpenia od zmluvy,
  • formulár na odstúpenie,
  • identifikačné údaje.

Od 9.januára 2016 sa k nim pridala ďalšia povinnosť, že prevádzkovatelia eshopov musia zverejňovať na svojej stránke aj odkaz na možnosť alternatívneho online riešenia sporov medzi zákazníkom a eshopom.
Posledný dodatok vznikol na základe toho, aby sa vytvoril tzv. ochranný dáždnik pre spotrebiteľa. Je to určené na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré môžu byť pre určitých spotrebiteľov veľmi nákladné. Okrem toho je to výhodou aj pre obchodníka, ktorý sa už nemusí báť expandovať svoje služby aj do zahraničia z dôvodu potenciálneho nákladného súdneho sporu.
Najväčším atribútom „riešenia sporov online – RSO“ má byť rýchlosť riešenia, jednoduchosť, efektívnosť a nízko-nákladovosť. RSO bude technicky zabezpečované Európskou komisiou, pri čom bude funkčný od 15.februára tohto roka. Samotný spor bude potom vyriešený prostredníctvom národných kontaktných miest pre RSO.
Novinky, ktoré si na nás pripravila Európska únia, neberte na ľahkú váhu, pretože ich musíte zverejňovať na svojich webových stránkach už od 9. januára 2015. Patria k nim tieto povinnosti:

  • uviesť odkaz na platformu RSO – musí byť ľahko dostupný
  • informovať zákazníkov o možnosti RSO a jeho využití,
  • uviesť emailovú adresu.
  • integrovať údaje na jednom mieste.

V dokumente nižšie nájdete dodatočné informácie o RSO a príklady, ako môžete zverejniť informácie o riešení online sporov na vašej stránke.
Riešenie sporov online