Úspešne sme zrealizovali a vytvorili magento plugin – modul pre párovanie dodávateľov cez XML feedy pre lifestyle-ovú stránku PAZZL.sk.

Webová stránka: www.pazzl.sk
Použitá technológia: úprava importov, možnosť párovania viacerých dodávateľov v reálnom čase a priraďovanie vybraných kategórií, či produktov do kategórií stránky pazzl.sk, kompletná výstavba magento pluginu pre importy a párovanie, úprava databáz magento

Odstránené problémy s duplicitami párovania a niekoľkonásobne zrýchlenie celého procesu importov a sledovanie skladovosti a dostupnosti produktov od dodávateľských eshop stránok.

Úpravy a tvorba magento pluginov od ASData.sk