Je pomerne ťažké sa rozhodnúť, čo študovať na vysokej škole. Či už rozmýšľate tak, že chcete študovať to, čo vás baví alebo to, čo vám v živote bude prospešné a zaručí vám dobrý príjem. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka.

Tento program ponúka študentom štúdium predmetov, ktoré sú zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov, kde sa taktiež oboznámia s využitím informačnokomunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume. Jedná sa tak o štúdium úplne unikátneho študijného programu, ktorý posunie mladých ľudí k rozvoju informačných technológií pre zdravotníctvo a tak môžu byť v budúcnosti veľmi prospešný pre spoločnosť a posúvať naše zdravotníctvo napred.

Neviete čo študovať? V Žiline otvárajú nový študijný program, budova univerzity

Študenti sa naučia vytvárať trojrozmerné modely anatomických štruktúr a modelovať vybrané fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Medzi ďalšie predmety, ktoré študenti absolvujú, patria databázy a získavanie znalostí, biomolekulárna informatika a chémia a aplikovaná informatika v preklinickej medicíne, v rámci ktorých sa naučia pracovať so základmi analýzy medicínských a biomedicínskych údajov s využitím metód strojového učenia a tvorbou semiautomatických diagnostických systémov pre podporu rozhodovania v medicíne.

Taktiež je dôležité mať prepojenie nového študijného programu s podnikovou praxou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA nadviazala intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou Siemens Healthineers, ako i s ďalšími IT firmami.
Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 18. augusta.

Zdroj : Aktuality.sk