Geografické cielenie je možné používať v rámci Google AdWords, ale aj sociálnych sietí. Pomocou cielenia sa spájate s potenciálnymi zákazníkmi, pri ktorých máte najvyššiu pravdepodobnosť konverzie. Okrem cielenia vám k tomu postačí už len kvalitná výzva k akcií, ktorá ich presvedčí kliknúť na vašu reklamu.

Cielenie na určitú lokalitu môže byť rôznorodé a zamerané na jedno miesto alebo na celý svet. Výber publika a daná segmentácia je prvoradá, aby ste zachytili správne publikum. Vďaka platenému vyhľadávaniu si viete nastaviť reklamy tak, aby vás našli presne tí zákazníci, ktorí vás budú môcť kedykoľvek navštíviť, nakupovať od vás produkty či už využívať vaše služby.

Cielenie na oblasť resp. okruh sa vám oplatí využívať, ak chcete osloviť ľudí v danom okruhu od určitého mesta a nie v celom kraji.
V Google AdWords si dokážete nastaviť vzdialenosť cielenia od požadovanej lokality. Následne viete sledovať výkon spustených reklám v rámci jednotlivých vzdialeností. Na základe daných informácií viete určiť či určitá lokalita je perspektívna alebo nie. Pri vysokej konverzii pokračujte v podporovaní lokality, pri nulovej radšej prehodnoťte resp. zrušte segment v určitej lokalite. AdWords poskytuje dva typy prehľadov výkonnosti cielenia na lokality, a to geografickú a fyzickú polohu užívateľov.

Nebojte sa o vaše reklamy. Pomocou cielenia dokážete vytvoriť reklamy, ktoré budú rentabilné. Vďaka tomu zúžite okruh potenciálnych zákazníkov na takých, ktorí o vás prejavia skutočný záujem.