Pre našu zákazníčku sme vytvorili prezentačnú stránku detského centra Rafaela u Viky v Nitre na Župnom námestí č.9. Stránka je tvorená podľa najnovších štandardov a plne responzívna, o čom svedčí aj “certifikát” od Google developers, že spĺňa štandardy pre mobilné zariadenia. 

Detské centrum RafaelauViki.sk - Nitra, titulok s telefónom, perom a fotoaparátom

Stránka je tvorená primárne ako jednostránková prezentácia pomocou HTML / PHP kódu avšak zákazníčka mala požiadavku na plnú správu nad galériou a jej editáciu. Z tohto dôvodu bola doprogramovaná funkcionalita a admin rozhranie pre editáciu galérie bez nutnosti využívania MySQL databáz.
Web stránka: http://www.rafaelauviki.sk
Facebook: zatiaľ nevytvorený profil
Použité technológie: PHP, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, Ajax, Json

Detské centrum RafaelauViki.sk - Nitra, test vhodnosti pre mobilné zariadenia

Responzívne prezentačné webstránky už od 350€ s najnovšími štadardmi – ASData.sk