Sledovanie naprieč zariadeniami je popisovaný ako pokus o identifikáciu používateľov Internetu naprieč všetkými zariadeniami, ktoré ľudia používajú (smartphony, tablety, desktopové počítače, tablety). Prvotným cieľom takéhoto sledovania je poznať, či osoba používajúca tablet A je totožná s osobou používajúcou počítač B. Vďaka zisteniam viete znovu cieliť na danú osobu správnym spôsobom.

Cross-device Tracking povoluje spojenie užívateľov, ktoré začína na jednom zariadení a pokračuje na inom. Funguje to na základe vystavania profilov, ktoré môžu byť priradené k viacerým zariadeniam. Profily vám umožňujú porozumieť, kedy užívateľ vykonal interakciu na stránke prostredníctvom prostredníctvom jedného z linkov, a neskôr uskutoční nákup cez iné zariadenie v preddefinovanom okne.
Výhody používania:

 • Užívateľ môže využívať rôzne zariadenia. Pokiaľ nie je aplikované Cross-device v Google Analytics, užívateľ je definovaný na každom zariadení samostatne ako rozdielna osoba.
 • Spoznáte užitočnosť rôznych zariadení, ktoré sú používané vašou cieľovou skupinou.
 • Na základe zistených údajov viete ako inzerenti vytvárať konkrétne reklamy spotrebiteľ, ktoré sa zobrazia na takých zariadeniach, ktoré najviac preferujú.

Prečo Cross-device?
Predstavte si prípad, že spotrebiteľ narazí na reklamu na zvýhodnenú letenku. Túto letenku má zobrazenú na svojom zariadení (na notebooku) v práci, pričom nákup dokončí až doma pri prehliadaní svojho smatphonu. Pokiaľ by mali inzerenti prístup k údajom, ktoré zahŕňajú použitie rôznorodých zariadení, pomohlo by im to lepšie sledovať úspešnosť ich reklám.

Ako teda nastaviť Cross-device tracking?
V nastavení budeme postupovať prierezom nasledovných krokov:

 1. Nastavenie Google Adwords

Vo svojom účte Google Adwords nastavíte metriku cenovej ponuky konverzie na konverzné kliknutia (Nástroje-konverzie-nastavenia). Taktiež nezabudnite zaškrtnúť políčko Zahrnúť konverzie naprieč zariadeniami.

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, google adwords nastavenia
 1. Nastavenie User-ID v Google Analytics

V ďalšom kroku si vo svojom účte Google Analytics nastavíte informácie týkajúce sa identifikátora user-ID (Správca-vlastníctvo-informácie o sledovaní-nastavenie identifikátora). V tejto časti si však budete musieť zabezpečiť pomoc vývojára, ktorý vykoná zmenu kódu.

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, nastavenie identifikátora

Je potrebné vykonať tri zmeny:

 1. Vyjadriť súhlas s pravidlami týkajúcich sa identifikátora User-ID.
 2. Zmeniť kód sledovania. Vygenerovanie a priradenia vlastného ID.
 3. Vytvorenie nového zobrazenia.
Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, user id policy
Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, user ID
 1. Nastavenie kódu sledovania

V treťom kroku budeme nastavovať kód sledovania, pričom pokračovanie závisí od toho, či používate Tag manager alebo nie:
NIE – Je potrebné pridať do kódu:

ga(‘set’, ‘userId’, {{USER_ID}}); //Nastavte ID používateľa prostredníctvom ID prihláseného používateľa (user_id)

ÁNO – Musíte vykonať určité zmeny v Tag Manager, cez ktorý máte vložený Universal Analytics na sídle webovej stránky. (Variables-New) Ďalej si nastavíte Vrstvu na Premennú dátovej vrstvy s príslušnými User-ID premennými, ako je na obrázku.

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, data layer

Pokračujete v záložke Tags, kde máte nastavený Universal Analytics, kam pridáte ďalšie polia – polia na nastavenie.

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, tagy v analytics

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, google analytics titulok

Následne musíte prejsť do Google Analytics, kde pridáte vlastné dimenzie. (Správca-Vlastníctvo-Vlastné definície-Vlastné dimenzie)

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, príklady kódu pre dimenziu
 1. Nastavenie dátovej vrstvy na webovom sídle

V štvrtom kroku je opäť potrebné, využiť služby vývojára. Ten by mal napísať script, ktorý by generoval unikátne ID pre užívateľa.

dataLayer.push({‘userID’ : [userid],}); 

 1. Sledovanie štatistík

Ak ste postupovali podľa spomínaných krokov, mali by ste mať nastavené všetko pre správnu funkciu Cross-Device Tracking. Výsledky a štatistiky by mali byť zobrazené v Google Analytics nasledovným spôsobom:

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, device overlap

Cross-device Tracking alebo sledovanie naprieč zariadeniami, graf s percentami používateľov zariadení