Dnes, ako inak, v tom budeme pokračovať. Oboznámime vás s bežnými chybami, ako im môžete predísť, ale tiež tu nájdete tipy, s ktorými zdokonalíte efektívnosť svojich reklám.

Vylučujúce kľúčové slová – Google, ako aj iné vyhľadávacie nástroje ponúkajú pridať do svojej kampane zoznam vylučujúcich slov. Viacerí marketéri tento zoznam nepoužívajú, a preto platia obrovské sumy za obrovské množstvo kliknutí. Obmedzte bezcenné kliknutia. Používateľom sa tak zobrazí len to, čo hľadajú, resp. to, čo ponúkate.

Nedostatok testovania – Neustále sa snažte zlepšiť svoje CTR, napríklad tým, že budete testovať reklamy každý mesiac. Vhodné je mať minimálne 3 varianty reklamného inzerátu. Testujte prvky ako popisy, zobrazenie adresy URL a výzvu k akcii.

Rozširovanie reklám – Existuje celý rad rôznych typov rozšírenia reklamy pre inzerentov. Používanie týchto rozšírení vám môže pomôcť preniesť zákazníka priamo k tým informáciám, ktoré chce získať. Využite dostupné rozšírenia ako pridanie lokality, produktov, sociálnych sietí, ponuky s funkčnými prelinkami a iné.

Responzívne kampane – Mobilné zariadenia sú zodpovedné za to, že denne na nich strávime aj 50 % svojho času. Avšak niektoré reklamné kampane stále nie sú v dostačujúcej miere prispôsobené tomuto trendu. Je vhodné, aby sa reklamy a následné zobrazenie webových stránok prispôsobilo a adaptovalo mobilným zariadeniam.

Remarketing – Remarketing je mocnou technikou, ktorá vám dovoľuje byť stále v spojení s vašim zacieleným publikom, napriek tomu, že opustia vašu stránku. Je to efektívny nástroj, ktorý dramaticky zvyšuje vaše ROI.

Podvodné vyhľadávacie nástroje – Každý vyhľadávací nástroj ako Google, Yahoo má svoju sieť, do ktorej umiestňujeme svoje reklamy. Dávajte si pozor na to, aby ste nenatrafili na podvodné vyhľadávače, do ktorých vložíte investície na reklamy, ktoré nakoniec nebudú zobrazené alebo dôjde k nadmerným fiktívnym kliknutiam.
Predchádzajte chybám, inovujte, testujte a starajte sa o svoje online nástroje a kampane. Za nedlho isto zaznamenáte úspech v podobe zvýšenia konverzií a záujmu o vašu osobu, či produkty.

Bojíte sa, že vaše PCC kampane sa dostanú do nesprávnych rúk. Na spoločnosť ASData  sa môžete spoľahnúť.
ASData group, s.r.o.
Ing. Štefan Chochláč
+421 (0) 903 434 587
chochlac@asdata.sk
www.asdata.sk
www.bluewinston.com