Zmaturuj za minútu – projekt pre pomoc maturantom

Keďže na Slovensku stále pretrváva pandémia, školy zostávajú do odvolania zatvorené. Výučba teda funguje formou dištančného vzdelávania, ktorá nie každému študentovi zrovna vyhovuje. Keďže je vyučovanie ukrátené o osobný kontakt, pedagógovia musia často hľadať spôsob, ako svojich študentov dostatočne zaujať interaktívnymi vzdelávacími metódami. V tomto prípade sa rozhodli nielen maturantom, ale aj pedagógom pomôcť samotní študenti digitálnej marketingovej komunikácie, ktorí prišli s originálnym a chytľavým projektom s názvom Zmaturuj za minútu.

Táto myšlienka vznikla prostredníctvom školského zadania vytvoriť projekt na tému literatúra. Keďže však študentom nešlo iba o splnenie si povinnosti a prejdenie predmetom, rozhodli sa, že urobia niečo prospešné pre svoje okolie.

Ako primárny cieľ projektu zvolili pomoc maturantom s prípravou na maturitnú skúšku z literatúry. Pomocou sérií audio nahrávok prerozprávali maturitné diela, ku ktorým boli k dispozícii kvízy na zopakovanie vedomostí. Našli originálny spôsob, ako spojiť trávenie voľného času na sociálnych sieťach s užitočným získavaním vedomostí.

Projekt sa teší veľkému záujmu zo strany študentov a za nás taktiež dávame palec hore. Tento profil môžeš sledovať na Instagrame pod názvom @zmaturuj_za_minutu :)

Rozprávkovo – Škriatkovské Vianoce pre škôlky

Online rozprávkový event sa uskutočnil 17.12. o 9:00 , kedy milý herci Divadla Andreja Bagara v Nitre – Marián Viskup a Andrea Sabová čítali predvianočnú rozprávku deťom priamo Knižnice Karola Kmeťka v Nitre.

Hrdinami nášho online eventu sú deti a rodina, jej atmosféra prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého.
Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje.

Zavŕšenie eventu bolo vytvorenie QR kódu aplikáciou Metaverse, ktorá slúži na nahratie vyfarbených omaľovánok z našej rozprávky od detičiek. Prostredníctvom QR kódu si môžu detičky svoje výtvory pozrieť u nich doma, pretože sa im zobrazia kdekoľvek budú, môžu si vypočuť znova aj rozprávku, nahratú Mariánom a Andreou.

Tento projekt vznikol pod záštitou Katedry marketingovej komunikácie a reklamy a pod projektom Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie. Jeho hlavným sponzorom bola firma Asdata, ktorá poskytla techniku na osvetlenie priestoru a natáčanie Live streamu.