Cielenie na ROAS je veľmi dôležité pre PPC kampane v Google AdWords. Ide o hodnotu, ktorá nám povie, či je daná kampaň v zisku alebo v strate.
Cieľ tejto stratégie je, aby sa maximalizoval výnos z reklamy, ale zároveň aby bol zachovaný určený pomer nákladov a výnosov. Pri produktových kampaniach môže mať každá konverzia inú hodnotu a teda určenie CPA pre celú kampaň nie je možné. Odporúča sa preto, aby v jednej kampani boli produkty, ktoré majú rovnakú maržu a teda jednotný pomer nákladov a výnosov.
Vzorec pre ROAS je:      100 / marža = ROAS
ROAS môžete počítať aj v % a to je teda ROAS x 100 = ROAS%
Ak máte maržu 20%, tak ROAS vypočítate takto: 100 / 20 = 5
ROAS v % je 500%
Ako vidíme, v prípade marže 20% je ROAS 5. Teda každé investované 1 € musí priniesť 5 – násobný obrat. Ak priniesie viac, je to zisk, ak však prinesie menej, je to strata.
Stratégia cielenia na ROAS vyžaduje meranie konverzií v AdWordse a dosiahnuť aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Lepšie je však zapínať túto stratégiu až keď je k dispozícii viac dát – aspoň 100 konverzií za posledných 30 dní. Podmienka je, aby sa nemenili nastavenia kampane a aby kampaň mala konzistentný výkon za posledných 30 dní.

Ako vypočítať ROAS, nastavenie Smart Bidding

Cielenie na ROAS využijete už aj v BlueWinstone. V časti Campaign settings si môžete nastaviť Smart bidding s cielením na ROAS. Ak zatiaľ nemáte dostatok konverzií, bude treba počkať určité obdobie, kým sa kampane viac rozbehnú. Kým nie je možné, aby ste využívali plný AI smart bidding ROAS v AdWordse, môžete v BueWinstone využívať cielenie na maxCPA. Táto hodnota sa dynamicky vypočítava z ceny každého produktu.
Viac o automatizácii biddingu si prečítate tu.