Ľudia sa nedokážu odlepiť od svojich mobilných telefónov. Aktívne ich používajú počas celého dňa, okrem základných funkcií na ňom využívajú najmä Internet a webové aplikácie.  Podľa štatistík tomu mesačne venujú až 67 hodín svojho času. Mobilný telefón alebo smartphone sa stal neodlučiteľnou súčasťou nášho života.

Tieto užívateľské návyky v oblasti mobilných zariadení dávajú firmám a marketérom jasný impulz, aby zamerali svoje úsilie na mobilné zariadenia.
Na začiatok by ste mali identifikovať užívateľské správanie svojich potenciálnych zákazníkov, napríklad Analýzou mobilných ciest. Pomocou analýzy viete zmapovať cestu vašich zákazníkov, ako sa dostali na vašu stránku a z nej na ich mobilnom zariadení. Tie
Pomocou nej spoznáte odpovede na nasledovné otázky:

 • Navštevujú zákazníci vaše mobilné aplikácie alebo stránky?
 • Ako silný je ich vzťah s vašou stránkou? Navštevujú zákazníci vašu aplikáciu priamo a s jasným cieľom?
 • Čo robia zákazníci pred tým než navštívia vašu stránku? Na akých sociálnych miestach trávia svoj čas?
 • Čo robia po návšteve stránky? Idú ku konkurencii ?
 • Ako sa líši zákaznícke správanie? Viete zákazníkov rozdeliť do segmentov?

Vďaka analýzy budete poznať svojich zákazníkov, ich správanie, návyky a následne ich budete vedieť začleniť do rôznych segmentov. Po analýze môžete prejsť k stanoveniu stratégie. Mobilná stratégia je súčasťou mobile marketingu. Ten, ako už dobre viete, predstavuje marketing na mobilných zariadeniach ako sú mobily a tablety. V tomto prípade sa mobilné médium používa ako komunikačný nástroj. Vplyv týchto zariadení je zjavný a v súčasnosti predstavuje najrýchlejšie rastúc mediálny segment.
Kľúčové nástroje mobilného marketingu:

 • App marketing
 • Mobile aadvertising
 • Mobile commerce
 • Mobile design
 • Mobile marketing analytics
 • Location-based marketing
 • QR code marketing
 • SMS marketinf techniques