Určite každý vie, čo je to grafický návrh. Všetky veci, predmety okolo nás museli vzniknúť na základe grafického návrhu, ktorý zostavil určitý človek „grafik“ a zamyslime sa, na začiatku sa možno tiež zaoberal touto otázkou.
Stalo sa vám, že ste mali vytvoriť grafický návrh a nevedeli ste, kde začať?

Ja s mojimi kolegami sa s tým stretávame pravidelne, či už ide o vizualizáciu stránky, obalov, loga, plagátov, letákov alebo iných návrhov. Vždy sa však riadim tromi zásadami, ktoré mi pomáhajú sa pozrieť na návrh z viacerých uhľov pohľadu.

  1. Myslieť ako grafik

Ako grafik musíte myslieť kreatívne, mať v hlave veľa nápadov a pri kompletizácii svojho diela musíte myslieť dopredu, čiže, či sa návrh bude dať ďalej rozvíjať alebo upravovať.

  1. Vnímať ako zákazník

Váš návrh musí zodpovedať posolstvu, ktoré chcete šíriť za pomoci vášho návrhu. Počas tvorby je najlepšie vcítiť sa do kože zákazníka, aby ste pochopili, či je zákazník schopný stotožniť sa s návrhom a následne, či by bol ochotný zaplatiť za danú prácu.

  1. Vcítiť sa do kože spotrebiteľa

Páčil by sa návrh konečnému spotrebiteľovi? To je základná otázka, ktorou sa musíte riadiť. V rámci toho sa musíte zaoberať sprievodnými otázka, či je dobre čitateľný a pochopiteľný text, symbol alebo posolstvo.