Internet už je preplnení článkami, tipu „ako zvýšiť váš zoznam odberateľov newsletterov“. Avšak povedal vám niekto, aký veľký by mal byť tento zoznam?

Myslím si, že každému je jasné, že ak si chcete vystavať dostatočne veľké publikum v rámci vášho biznisu, mali by ste sa snažiť, čo najviac ako sa len dá. Ak sa len slepo snažíte zvýšiť počet odberateľov, veľakrát to nikam nevedie. Musíte si stanoviť konkrétny cieľ, aby ste sa mohli k niečomu dopracovať.

Stanovte si cieľ
Nikdy sa nikam neposuniete bez stanoveného cieľa. Verte mi, keď si raz stanovíte cieľ, všetko hneď pôjde ľahšie.
Na začiatok si určte, aký by ste chceli dosiahnuť príjem a vymedzte ho počtom transakcií. Od týchto čísiel sa bude neskôr odvíjať cieľový počet odberateľov.
Napríklad: Mesačne chcem získať 100 nákupov po 50 eur, čiže mojím cieľom je urobiť mesačný príjem 5 000€.

Vyhrabte z počítača potrebné údaje
Pozrite sa na svoje dosiahnuté výsledky z predchádzajúcich kampaní alebo období. Ak budete mať poruke údaje z predošlých kampaní, budete si vedieť vypočítať mieru konverzie všetkých odberateľov.

Miera konverzie: Počet predajov / počet odberateľov x 100

Ak by sme v predchádzajúcom mesiaci mali 20 transakcií a 1000 ľudí, ktorým sme zaslali newslettere. Miera konverzie zo všetkých odberateľov by bola 2%.

Potrebný odberatelia?
Kto bol na základnej škole dobrý v matematike, určite vie, kam sa týmito výpočtami chceme dostať. Na základe stanoveného cieľa v prvom kroku a vypočítanej miery konverzie v druhom kroku vieme určiť, koľko odberateľov potrebujete, aby ste dosiahli stanovený mesačný príjem.
Pri konverzii 2% a počte transakcií 50, potrebujeme mať 2500 odoberateľov v našom emailovom zozname.

Cieľový počet odberateľov: stanovený počet transakcií x 100 / miera konverzie

Marketing je nevyspytateľný, raz môže byť vaša miera konverzie hore a raz dole. Ľudia sú premenliví a ich vernosť sa môže hocikedy zmeniť. Čo sa stane, ak sa vám podarí dosiahnuť požadovaný počet odberateľov? To vám prezradíme v najbližšom článku.