Často sa nechávame uniesť myšlienkou, prečo nemáme také zapojenie užívateľov na Facebooku, ako by sme očakávali. Zainteresovanosť na Facebooku môže byť veľkým problémom, hlavne ak nemáte dobre stanovenú stratégiu pre tento komunikačný kanál.

Aby ste sa vydali správnym smerom, mali by ste zvážiť nasledovné rady.

Stanovte si cieľ
Čo je cieľom vášho zverejňovaného obsahu?
Napriek tomu, že táto otázka je veľmi jednoduchá, často sa na ňu zabúda. Pred postovaním každého príspevku je vhodné, aby ste sa sami seba spýtali sprievodné otázky:
Čo tým chcete docieliť? Čo očakávame, aby užívateľ spravil s príspevkom? Čo by ich viedlo k tomu, aby to zdieľali s ostatnými?
Tieto otázky vám nakoniec pomôžu zaobaliť a formulovať obsah, tak aby ste čo najlepšie využili informácie a nimi priviedli užívateľa k akcii. Následne viete merať a kontrolovať úspešnosť vašich príspevkov, založených na cieľoch, ktoré ste si stanovili prostredníctvom pomocných otázok.

Tagujte všetky linky
Označovanie je dôležité pre sledovanie výkonnosti kampane, to platí aj pre kampane vytvorené na Facebooku. Tagovanie URL vám umožní vidieť, ktorý obsah mal na svedomí to, že doviedol užívateľa na vašu webovú stránku, a ktoré príspevky boli najefektívnejšie.

Podporte Facebook iným sociálnymi médiami
Viete, ktoré vaše príspevky sú momentálne IN na Facebooku? Ako nakladáte s týmito príspevkami? Zdieľate ich aj s inými médiami?
Prepojenie obsahu na viacerých miestach je momentálne aktuálnou témou. Pokiaľ zdieľate svoj obsah prostredníctvom viacerých sociálnych sietí, podporuje to vašu značku i postavenie. Vytvára to silnejšie povedomie, ktoré môže smerovať k zvýšeniu angažovanosti nie len na Facebooku, ale aj na iných sociálnych médiách.

Stanovenie silnej stratégie pre sociálne médiá je hlavným predpokladom docielenia úspechu. Nezabudnite na tieto tri pravidlá, ktoré vám dopomôžu zvýšiť aktivitu a odozvu užívateľov na Facebooku.