Spoločnos Optimazely zostavila 13 prípadových štúdií, v ktorých reálne pomohli zvýšiť konverziu svojim zákazníkom vďaka A/B testovaniu. My vás prevedieme všetkými 13 tipmi. Prejdite ďalej a zistite, ako zoptimalizovať konverzie vo vašich e-shopoch u konkrétnych klientov.
A/B testovanie je jednoduchý spôsob ako testovať zmeny na vašej stránke oproti súčasnej a určiť, ktorá verzia stránky prináša pozitívne účinky. Je to metóda, vďaka ktorej ľahko overíte, ktorý prvok alebo zmena na vašej stránke zlepšuje konverznú mieru, ešte pred tým, ako zmeníte zdrojový kód vašej stránky.

     1. Odstránenie produktového bannera na stránke SimCity zvýšila konverzie o 43%
SimCity 5 už v prvých dvoch týždňoch od zavedenia na trh tvorilo 50% z tržieb na digitálnom sťahovaní. Časť tohto úspechu treba pripísať A/B testovaniu, ktoré bolo spustené na úvodnej stránke SimCity tímom EA. Tím v prvom rade testoval, či odstrániť, alebo neodstrániť veľký informačný banner z úvodnej stránky, teda predpokladali, že premiestnenie dôležitých informácií vyššie na stránku by mohlo zvýšiť tržby.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, SimCity

Odporúčania
Skúmajte svoje predpoklady. Otestujte to, aj keď si myslíte, že to musí byť výhradne pravda.
„Zistili sme, že rôzne variácie s propagačnou ponukou si v skutočnosti viedli oveľa horšie, ako stránky s čistou verziou.  Toto zistenie nás vskutku veľmi prekvapilo, ale na druhej strane  malo  dosť významný vplyv.“ Mike Burk (Senior online product manager v spoločnosti EA)

     2. Zmena textu na tlačidle zvýšila na stránke Dewalt mieru kliknutí o 17%
Značka Dewalt, ktorá  je jednou zo značiek Black and Decket´s, testovala „call to action“ tlačidlá na svojich viacerých stránkach. Call to action tlačidlá, tzv. výzvy k akcii sa objavujú na stránkach po celom svete, pretože sú základom kúpnej cesty. Ich cieľom bolo orientovať čo najviac návštevníkov na stránku predajcu, aby nakúpili ich produkty.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, DeWALT
13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, retailer

Odporúčania
Záleží na počte slov. Dokonca dve slová na tlačidle môžu mať dramatický vplyv na hlavný úspech metrík.

     3. Zjednotenie prezerania obrázkov zvýšilo na stránke SmartWool priemerný výnos za návštevníka (ARPV) o 17 %
Napriek tomu, že si SmartWool  Clearhead mysleli, že ich produktová stránka vyzerá fantasticky , ukázalo sa, že  zjednotený design prispieva k lepšej konverzii na stránkach. Zistili, že využívanie opakovaných rysov obrázkov umožňuje lepšie sledovanie očí pri eyetrackingu počas skenovania produktov.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, revenue increase

Odporúčania
Pokiaľ ide o rozloženie na stránke,  odskúšaný dizajn funguje najlepšie. Používanie väčších produktových obrázkov môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí, ale nemusí  byť vždy zárukou kúpy produktu resp. konverzie.

    4. Zjednodušenie „call to action“ tlačidla
Lifeproof je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na elektronické príslušenstvá. V prípadovej štúdii sa zameriava na ochranu smartphonov a tabletov v extrémnych podmienkach. Na svojej domovskej stránke skúmali „call tu action“ a prišli na to, že malé zmeny v popise dokážu narobiť veľké rozdiely vo výsledkoch.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, Lifeproof

Odporúčania
Testovaním stanovených hypotéz pred reálnym zavedením na stránku bol Lifeproof schopný vyhnúť  sa nákladným a dlhodobým rozhodnutiam.
Zmenili text na „call to action“ tlačidlách, aby text ľudí čo najviac upútal. Propagovaný text na tlačidlách „Store“ bol menej afektívny ako alternatívny text „Shop now“.

     5. Odstránenie navigácie z pokladne zvýšilo na stránke Veggie Tales príjmy za návštevníka (PRV) o 14%
VeggieTales je detský animovaný TV seriál, ktorý je veľmi populárny hlavne u predškolákov v USA. V spolupráci s Blue Acorn rozbehli sériu testov na ich e-shope, pričom v konečnom dôsledku zvýšili príjem o 38%. V jednom experimente odstránili na stránke navigáciu z pokladne. Skrátená verzia stránky vyprodukovala nárast v RPV o 14,3 %.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, Veggie Tales

Odporúčania
Nedávajte nakupujúcim návštevníkom na vašej stránke príliš veľa možností,  hlavne v časti ukončenia nákupu. Odstránenie rozptyľujúcich objektov a možných únikových ciest pomáha nakupujúcim orientovať sa na nákup a ukončiť svoju objednávku.

     6. Odstránenie podkategórií z domovskej stránky zvýšilo na stránke FSA RPV o 53,8 %
Pri skúmaní e-shopu FSAstore, tím predpokladal, že odstránením jednotlivých podkategórií z domovskej stránky by mohli pomôcť návštevníkom stránky sústrediť sa na produkty zobrazené v kategóriách, a tak ich skôr naviesť k nákupu. Ich hypotézy boli koniec koncov správne.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, FSA Store

Odporúčania
Odstránenie rozptyľujúcich prvkov zo stránky je veľmi múdre rozhodnutie. Čím menej možností dáte návštevníkovi na stránke, tým viac konverzií budete zaznamenávať.

     7. Pridanie odpovedí do „často kladených otázok“ (FAQ) na produktovej stránke zvýšilo v Roller Skate Nation konverzie o 69%
Online nakupovanie môže byť obtiažné už len z toho dôvodu, že nikdy presne neviete, ako bude zákazník spokojný s produktom. Roller Skate Nation to pozná veľmi dobre. Zákazníci  často kladú otázky týkajúce sa produktu, ako napríklad výber správnej veľkosti. Tím v Roller Skate Nation sa rozhodol oživiť online obchod a pridať typy mier na produktové stránky. Pokúsili sa umiestniť ich na dvoch rozdielnych miestach. Prišli na to, že umiestnenie obrázku pod informáciami o produkte zvýšilo nákupy o 69 %.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, checkout

Odporúčania
Uistite sa, či majú zákazníci dostatok informácii o produkte, aby urobili správne nákupné rozhodnutie. Dodatočné informácie pri produkte pomôžu kupujúcim rozhodnúť sa, či produkt kúpiť,  obzvlášť ak viete, že to patrí k často kladeným otázkam, čo vám môže  dopomôcť k lepšej konverzii.

     8. Testovanie nového produktového vyhľadávacieho algoritmu
Insound je online hudobný obchod, ktorý predáva audio techniku a vinylové platne. Clearhead spolupracoval s Insound, aby vypracovali a následne otestovali 4 obmeny výsledkov vyhľadávania na stránke, založených na rozdielnych faktoroch vyvažovacieho algoritmu. Zistili, že spôsob zobrazenia výsledkov vyhľadávania má vplyv na nákupné správanie návštevníka.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, konverzie

&nsbp;
Odporúčania
Vyhľadávanie v e-shope je mocným konverzným nástrojom . Pokiaľ  sa obsah používateľovi zle znázorňuje , tak je potrebné zamerať sa na optimalizovanie vyhľadávacieho algoritmu.

      9. Prispôsobenie produktového bannera pre webové a mobilné prehľadávanie na stránke Sony
Sony cez A/B test preveroval bannerové reklamy na stránke, ktoré boli zamerané na notebooky značky Vaio. Cieľom bolo zistiť, ktorá z výziev bola najlákavejšia. Sony odhalilo, že návštevníci reagovali  pri reklame odlišne, podľa toho, kde ju prehliadali.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, Sony Vaio

Odporúčania
Prispôsobte obsah mobilným zariadeniam. Zariadenie má významný vplyv na to, aký druh informácií zákazníci potrebujú a chcú. Nezabúdajte na analyzovanie výsledkov, ktoré sú založené na rozdielnych segmentoch prílevu ľudí na stránku , pomocou A/B testu.
Zobrazenie na tablete a desktope nie je rovnaké. Nemali by ste predpokladať, že niektoré prvky, ktoré vyzerajú skvele na mobilných zariadeniach, budú rovnako dobre vyzerať aj na desktope, kde sa stále sústreďuje väčšina nakupujúcich.

     10.  Testovanie tlačidla pri platení zvýšil v spoločnosti Insound mieru kliknutí o 39%
Tím  Insound  v spolupráci s Clearhead očakávali, že opakované používanie tlačidla „Continue / Pokračovať“ v časti platenia, zapríčiňovalo zmätok a viedlo k upusteniu od nakupovania. Verili, že  špecifickejší a lákavý text na “call to action“ tlačidle by mohol vylepšiť mieru konverzie. Prečítajte si celú prípadovú štúdiu tu.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, Insound

Odporúčania
Buďte konkrétny v časti nákupu. Zákazníci chcú presne vedieť, v ktorej časti procesu sa nachádzajú a koľko krokov im ešte zostáva do ukončenia nákupu.
Stratégovia digitálneho optimalizovania nemôžu predpokladať nákupné správanie tisícky návštevníkov stránky. Výzva „Review order“ zvýšila konverzie na stránke o 8%, pričom porazila ostatné varianty o viac než 30 %. Vďaka novému tlačidlu „review order“, má dnes táto stránka konverznú mieru 54 %.

     11. Vizuálnejší design kariet zvýšil tržby v spoločnosti Soccerloco
Spoločnosť Soccerloco pracovala s Digital Operative na redizajne stránkya spolu vytvorili niekoľko hypotéz s cieľom zlepšiť použiteľnosť a konverziu. Testovali viac dizajnov kariet, ktoré mali zavedené tlačidlá namiesto tlačidiel predvoľby. Tieto tlačidlá boli úspešnejšie v riadení kliknutí v nákupnom košíku. To bol jeden z mnohých testov, ktoré viedli k 26% nárastu príjmu.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, soccerloco

Odporúčania
Poskytovanie rovnakých informácií v rozdielnych vizuálnych variáciách je silným predpokladom pre testovanie.

     12. Nový foto-vyhľadávací algoritmus zvýšil na stránke Bigstok počet stiahnutí o 3%
Bigstock je dcérskou spoločnosťou Shutterstock. Vždy sa pokúšali podať ľuďom, ktorí hľadajú fotografie, čo najpresnejšie výsledky vyhľadávania. Testovali výkon nového vyhľadávacieho algoritmu, ktorý nazvali „fuzzy auto suggest“ algoritmus. Ten mal uhádnuť zamýšľané slovo, pokiaľ ho ľudia napísali nesprávne. Testovali ho s „exact auto suggest“ algoritmom, ktorý zaplnil výsledky vyhľadávania na základe presne hľadaného výrazu.
Ľudia si 9,6% častejšie zvolili výsledky vyhľadané na základe prvého algoritmu. Videli významný pokrok v počte obrázkov pridaných na vyhľadávaciu kartu (nárast o 6,52%) a v stiahnutí obrázkov (nárast o 3,2%).

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, Fuzzy match

Odporúčania
Zamerajte sa najprv na veľké prvky a skúmajte ich pred optimalizovaním. Napríklad na začiatku vyskúšajte úplne nový algoritmus alebo rozloženie stránky, až potom pokračujte s menšími testmi.

     13. Testovanie vďaka testovaniu typov produktových obrázkov zvýšilo v ZAGG RPV o 40%
ZAGG je jeden z najväčších e-shopov pre mobilné príslušenstvá. Stránka ponúka 3 spôsoby zhliadnutia produktov: statické obrázky, video a 360°náhľad produktov. Analytici spustili sériu testov, aby zistili, ktorý typ zobrazenia produktu si najlepšie viedol. Zistili, že video zvýšilo RPV o 27% a pri 360°náhľade vzrástla hodnota RPV o 12%.

13 tipov, ktoré zvýšia konverzie na e-shopoch, eshop Zagg

Odporúčania
Otestujte produktové obrázky skôr ako do nich budete investovať. Produktové obrázky nie sú lacné. Vyskúšajte rôzne štýly a formáty obrázkov, predtým než začnete investovať do jedného zo spôsobov zobrazenia produktov.