V minulom článku sme vám načrtli prvých 5 dôvodov, na základe ktorých môžu stroskotať vaše projekty. Dnes v tom, ako inak, budeme pokračovať, aby ste sa dozvedeli a predišli všetkým možným rizikám.

  1. Nekontrolovaný kód

Dnes je veľmi bežné a nepochopiteľné vytvoriť stránku bez hocijakého kontrolného systému zdrojového kódu. Systémy zdrojovej kontroly je akýsi manažment zmien v projekte.
Keď developeri začnú vytvárať a nahrávať súbory zdrojového kódu do aplikácie, tak tento proces koordinácie môže byť veľmi zložitý. Tak Source-control system nahráva všetky zmeny do projektu.

  1. Nedostatok dobrého projektového manažmentu

Projektový manažment je najdôležitejšou súčasťou projektu. Leží na ňom zodpovednosť za plánovanie, riadenie, kontrolu a odovzdanie projektu.
V prvom rade pri projektovom manažmente potrebujete pochopiť potreby klientov a zabezpečiť komunikáciu medzi vývojármi a klientmi. Bez efektívneho manažmentu pôjde váš projekt rýchlo ku dnu.

  1. Zmena štruktúry zdrojového kódu

Keď nekvalifikovaný developer nevie ako niečo urobiť, má tendenciu zmeniť zdrojoví kód, aby to opäť fungovalo. To neskôr zapríčiňuje množstvo problémov, najmä ovplyvňujúc výslednú kvalitu. Ak developer opraví jeden problém, ďalší sa vzápätí objaví.

  1. Neplánované zmeny

Je bežné, že pri vývoji stránky vás napadnú mnohé nové myšlienky a nápady, ktoré by ste chceli implementovať do projektu. Potrebujete si však uvedomiť, že každá zmena v projekte si bude vyžadovať svoj čas a cenu.
Po každej zmene ju budete musieť znova otestovať. Veľa zmien je dobrých, pokiaľ sa týkajú vylepšenia užívateľovej skúsenosti. No niektoré zmeny môžu narušiť projekt a ten sa už nemusí vyvíjať podľa plánu.

  1. Nedostatočné riadenie kvality

Vo všetkých projektoch sa nájdu nejaké chyby, najlepšie je však nájsť tieto chyby ešte pred samotným používateľom. Správne je, vyčleniť si z celkového projektu 20-25% na riadenie kvality, ktoré sa venuje všetkému od návrhu, vývoja, nasadenia, údržby až po dokumentáciu projektu. Práve developeri by mali premýšľať o kvalite od prvého dňa, pretože oni budú zodpovední za nápravu nežiadúcich problémov.