Etické podnikanie

Čím ďalej tým viac sa kladie dôraz na etické správanie vo všetkých odvetviach života. Podnikanie nie je žiadnou výnimkou. Firmy dbajúce o dobré renomé zakladajú etické komisie a formulujú etický kódex firmy. V súčasnej dobe je pre klientov a prípadných [...]