Internetových predajcov čakajú od budúceho roka zmeny, ktoré priniesla novelizácia zákona o DPH. Budú si musieť odsledovať svoj obrat. Pri prekročení ročného obratu nad 10 000 eur, budú povinný registrovať sa na platenie DPH, tam kde ich tovar smeruje.

Doterajšia prax bola taká, že ak internetový obchod predával tovar zákazníkom napr. do 10 krajín EÚ, musel sa v každej z nich zaregistrovať na platenie DPH. Stačilo, ak prekročil hranicu obratu 35 000 až 100 000 Eur ročne, v závislosti od podmienok konkrétneho štátu. EÚ však znižuje hranicu ročného obratu na 10 000 eur, ale zároveň systém zjednoduší. Od budúceho roka sa stačí zaregistrovať iba v jednom štáte Únie.
daňový manažér Martin Michalides, LeitnerLeitner

EÚ zavádza tzv. systém jednotného kontaktného miesta (one-stop-shop), ktorý má byť jednoduchší. Podľa tohto systému bude postačujúce, ak predajcovia podajú daňové priznanie a zaplatia DPH iba v jednom štáte.

O zriadenie jednotného kontaktného miesta môžu slovenský predajcovia požiadať finančnú správu, ktorej budú štvrťročne podávať daňové priznanie.

Zmeny od roku 2021 nastanú aj pri objednávaní tovaru cez ázijské, čínske, či americké online platformy.

Tieto zmeny sa týkajú samotných webových online platforiem a dodávateľov, ktorí k cene tovaru pripočítajú aj DPH krajiny, kam tovar smeruje. Navyše musia EÚ podať daňové priznanie a uhradiť daň.

Výhody pre zásielky do 22 eur, ktoré boli oslobodené od platby DPH končia. Rok 2021 prinesie zmenu pre nákupy v mimo – európskych eshopoch. Zákazníci si budú musieť priplatiť. Od 1. júla 2021 prichádza povinnosť platby DPH za doručené balíky, bez ohľadu na hodnotu objednávky. DPH od zákazníka bude môcť odvádzať aj prepravca – napr. pošta alebo kuriérska spoločnosť. Tieto zmeny nadobudnú platnosť od 1. júla 2021.

zákon

Všetky uvedené zmeny prináša Novela zákona o DPH, ktorá nadobudne platnosť 1. januára 2021. “Pozor však na výnimku pre pandémiu COVID-19. Dostali ju pravidlá pre predaj na diaľku (internetový predaj) a platiť začnú až od 1. júla 2021,” podotýka spoločnosť LeitnerLeitner.