Aký je svet robotiky v súčasnosti? Dokáže sa robot správne rozhodnúť? Ako ho naprogramovať, aby to dokázal? Naozaj existujú xenoboti, ktorí sú vytvorení zo živých buniek? Čo vymysleli programátori roku 2020?

Rozhodovanie u robota

Podľa Katedry aeronautiky a astronautiky na Massachusetts Institute of Technology môžeme povedať, že naozaj nie je jednoduché vyvinúť systém na podporu rozhodovania robota.
V súčasnosti sa pracuje na využití interakcie človek- robot, aby podľa zamerania robota vedeli spolupracovať s človekom nie na diaľku, ale priamo.
Je nesmierne ťažké byť dobrým partnerom už pre človeka a nie ešte pre robota, vedieť spoznať čo si partner myslí, predvídať a učiť sa jeden od druhého.

Čo robotom chýba?

To, čo robotom chýba a nikdy v tom nebudú tak dokonalý ako ľudia je úplná situačná informovanosť. Dokážu sa naučiť viac ako 3000 rozhodnutí na základe simulácie aktivity pre konkrétnu špecializáciu, v tomto prípade to bolo na pomoc sestričkám v nemocnici v Beth Israel Deacones Medical Center.

Ako podporiť interakciu človek – robot?

Základ je použiť dobrú stratégiu, napríklad cross-training, v ktorom ide o opakovanú výmenu rolí partnerov. Konkrétnym prípadom bolo prepojenie robota a človeka pokiaľ jeden partner umiestnil skrutky a druhý ich mal navŕtať. Aké sú výsledky? 71% zvýšenie produktívneho času robota i človeka, 41% zníženie času nečinnosti v porovnaní s tradičnou metódou.

Na základe tejto štúdie vieme tvrdiť, že cross-training umožňuje ľuďom plynulejšie spolupracovať s robotmi. Napríklad vo výskumnom stredisku NASA Ames Research Center vyvíjajú systém voľne lietajúcich robotov s názvom Astrobee, kde budú roboti vykonávať prieskumy prostredia vo vesmírnej stanici. Tieto roboty sa učia predvídať ľudský pohyb a prispôsobiť sa tomuto druhu interakcie človek – robot.

Roboti zo živých buniek

Nový objav roku 2020 je naozaj fenomenálny, vedcom z americkej univerzity z Vermont sa podarilo vytvoriť tzv. „živé roboty“ pomocou kmeňových buniek zo žabích embryí.

Sú to nové formy života, ktoré na Zemi nikdy predtým neexistovali,“ povedal Michael Levin, riaditeľ Allen Discovery Center na Tufts University in Medford, Massachusetts.

Vedúci výskumníkov hovorí: „Sú to nové žijúce stroje. Nie sú to tradičné roboty ani známy živočíšny druh. Je to nová trieda artefaktu, žijúci programovateľný organizmus.“

Využitie xenobotov v praxi

Nové žijúce štruktúry si môžete predstaviť ako pohybujúce sa guľôčky, menšie ako 1 mm so špecifickými vlastnosťami s potenciálom uplatnenia napríklad pri aplikovaní liečiv do ľudského tela, pri čistení rádioaktívneho odpadu alebo pri zbieraní mikroplastov v oceáne. Oproti kovovým alebo plastovým robo-bratom majú obrovskú výhodu- sú ekologickí.

Zdroje: pnas.org , guardian.com