Dizajnérske myslenie v spoločnosti Google pomáha rozvíjať kultúru inovácií a umožňuje generovať a testovať nápady, napríklad priblíženie prístupu na internet pre vzdialené komunity, vyvíjanie nových metodík rozhovorov s potenciálnymi zamestnancami.

Zručnosti, ktoré sa vyvinú pomocou dizajnového myslenia, sa dajú uplatniť napríklad dizajnovým šprintom, je to proces testovania nápadov.

Ako treba postupovať, keď začínate s dizajnovým myslením?
Tuto sú tri základné princípy:

  • empatia
  • expanzívne myslenie
  • experimentovanie

Empatia

Vaši používatelia by mali pre vás byť číslo 1. Ak sa pokúsite do nich vcítiť a inšpirovať sa ich potrebami, pocitmi a motiváciami, môže váš tím nájsť zmysluplné riešenia skutočných problémov.

Každé myšlienkové cvičenie môžete začať diskutovaním o ľuďoch, ktorí budú využívať váš produkt alebo službu. Okolo roku 2000 spoločnosť Google prehodnotila proces prijímania zamestnancov. Ten trval šesť až deväť mesiacov. Súčasťou toho boli negatívne skúsenosti s rozhovorom so spoločnosťou Google. Avšak vďaka empatii s respondentami HR tím od spoločnosti Google prišiel s efektívnymi nápadmi, ktoré zlepšili skúsenosti uchádzačov.

Expanzívne myslenie (brainstorming)

Znamená to vytvorenie viacerých spôsobov riešenia problému alebo zlepšenie situácie. Namiesto toho, že budete rozmýšľať o jednom riešení, môžete sa naň pozrieť z rôznych uhlov a získate tým rozličné riešenia. Váš tím by mal prísť s myšlienkami, ktoré sú 10 krát lepšie ako súčasné. Môže vám to priniesť mnoho nových nápadov.

Experimentovanie

Keď budete mať zoznam vašich nápadov, mali by ste začať selektovať, ktoré fungujú a ktoré nie. Na začiatku vytvoríte svoju verziu nápadu a otestujete ju na malej skupine ľudí. Neskôr zhromaždíte údaje, ktoré vám ukážu, či máte svoj nápad vylepšiť alebo naň rovno zabudnúť.

Produkt môžete skúsiť otestovať predtým, ako ho uvediete na trh.

Dizajnové myslenie je inovatívna technika, pomocou ktorej sa riešia problémy a je prístupná pre každého. Vy a váš tím môžete využiť kolektívnu tvorivú silu pomocou precvičovania expanzívneho myslenia a experimentovaním s vašimi nápadmi.